5-kierunkowy Sol. Zawór

  • Pilot Operated 5 Way Sol. Valve YSVM2

    5-kierunkowy Sol. Zawór YSVM2

    Prześledź historię rozwoju, do tej pory zarówno w kraju, jak i za granicą w zasadzie można podzielić na trzy kategorie (tj. Proste działanie, typ przewodnika krok po kroku), a na podstawie struktury dysku i materiału różnicy między różnymi i w zasadzie dzieli się na sześć odgałęzień małej klasy (konstrukcja membrany, krok po kroku przesuwanie ciężkiego kawałka konstrukcji membranowej, konstrukcja, prekursor w prostej ruchomej konstrukcji tłoka, krok po kroku konstrukcja tłoka, prekursor ruchomej konstrukcji tłoka).