Smarownica

  • Lubricator

    Smarownica

    Zawór redukcyjny to zawór, który automatycznie utrzymuje stabilne ciśnienie wylotowe, dostosowując ciśnienie wlotowe do wymaganego ciśnienia wylotowego i polegając na energii samego medium. 
    Z punktu widzenia mechaniki płynów zawór redukcyjny jest miejscowym oporem mogącym zmienić element dławiący, czyli poprzez zmianę obszaru dławienia tak, że zmienia się natężenie przepływu i energia kinetyczna płynu, powodując różne straty ciśnienia, tak aby Osiągnąć cel dekompresji. Następnie polegać na sterowaniu i regulacji układu, tak aby zawór po wahaniach ciśnienia i zrównoważył siłę sprężyny, tak aby zawór po ciśnieniu w pewnym zakresie błędu utrzymywał stałą.